Zeres Public Market Fund

Fonden

Zeres Public Market Fund är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i en jämförelsevis koncentrerad portfölj av mellanstora bolag i Norden. Zeres Public Market Fund är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (“LAIF”) och förvaltas av Zeres Capital AB. Förvaringsinstitut för fonden är SEB AB (publ).

Anmälan för teckning av andelar i fonden görs genom ifylld teckningsblankett som ska vara Zeres Capital AB tillhanda senast tre dagar före respektive teckningstillfälle. För mer information om teckning av andelar i fonden, se fondens informationsbroschyr.

Fondbolaget

Zeres Capital AB erhöll i juni 2013 av Finansinspektionen tillstånd att bedriva fondverksamhet. I juni 2015 erhöll Zeres Capital AB av Finansinspektionen tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondbolaget förvaltar specialfonden Zeres Public Market Fund.

Värdeutveckling

Fondandelsvärdet offentliggörs månatligen och vid andelsägares teckning genom att publiceras på zerescapital.com. Varje månad skickas även en översikt av fondens innehav samt en kortfattad rapport avseende fondens värdeutveckling till samtliga andelsägare. Andelsägare i fonden kan få ett utökat informationspaket som är mer frekvent och detaljerat än ovan beskriven information. Om du som existerande andelsägare är intresserad av detta, kontakta oss på info@zerescapital.com.

Värde per fondandel

Datum Värde Andelsklass A Värde Andelsklass B
2018-08-31 210,97 SEK 97,91 SEK